Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy inženýrského experimentu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2353043 Z 2 1P+1L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základy měření kmitání, tepelných vlastností a přesnosti obráběcích strojů.

Požadavky:

Učast na předmětu není podmíněna žádnou návazností.

Osnova přednášek:

P1 (Janota): Dynamické chování OS 1

P2 (Janota): Dynamické chování OS 2

P3 (Morávek): Přesnost OS 1

P4 (Morávek): Přesnost OS 2

P5 (Hornych): Tepelné chování OS 1

P6 (Hornych): Tepelné chování OS 2

Osnova cvičení:

E1 (Janota): Základy měření vibrací dle ČSN 20 0065

E2 (Janota): Rozkmitávání strojů

E3 (Morávek): Základy měření přesnosti OS

E4 (Morávek): Přesnost polohování v lin. osách a diagonálách

E5 (Hornych): Základy měření teplot OS

E6 (Hornych): Teplotní deformace vřetena od konst. otáček

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s měřicími metodami v oboru obráběcích strojů.

Studijní materiály:

Podklady k předmětu jsou k dispozici v elektronické podobě a předávány při přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769106.html