Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tvářecí stroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351103 Z,ZK 5 3P+2C
Přednášející:
Tomáš Krannich (gar.)
Cvičící:
Tomáš Krannich (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Systémový pohled na výrobní stroje a systémy. Požadavky kladené na VS. Technologické charakteristiky VS. Statická a dynamická tuhost. Pohony VS. Nosná soustava. Vlastnosti VS. Ukládání strojů na základ. Výrobní systémy pro obrábění a tváření - pružné, nepružné a částečně pružné.(Pro oborové studium Požadavky kladené na tvářecí stroje. Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů. Základní uzly a mechanismy tvářecích strojů. Navrhování rámů a stojanů tvářecích strojů. Stanovení funkcí výrobních strojů a jejich význam při návrhu. NC tvářecí stroje, charakteristické znaky konstrukce, základní uzly a mechanismy. Rozbor funkce uzlu plnicího a uzavíracího mechanismu. Regulace a programování plnicí a uzavírací síly. Dynamika plnicího mechanismu. Hydraulický pohon vybraných typů výrobních strojů. Modulová technika. Přídavná zařízení. Integrovaný návrh tvářecího stroje. Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů. Automatizované výrobní systémy pro tváření.

Požadavky:

znalost přednášek z VSZ

Osnova přednášek:

Systémový pohled na výrobní techniku

Technologické charakteristiky TS

Přetvárný odpor

Tvářecí síla, práce, výkon, účinnost, výkonnost, jakost práce

Tvářecí stroj

Pracovní cyklus hydraulického lisu

Technické parametry pohonu, hlavní a vedlejší činitelé

Návrh přímého pohonu

Zvýšení hospodárnosti přímého pohonu

Účinnost přímého pohonu

Základní hydraulické obvody

Hydraulické stroje - přehled

Uzavírací mechanismy

Akumulátorový pohon a jeho účinnost

Multiplikátorový pohon

Pružné deformace hydraulického lisu

Tuhost hydraulických lisů

Tlakové licí stroje

Hydraulické obvody, agregáty TS

Metodika projektování

Automatizace - automatizační zařízení tlakových licích strojů

Periferie ATPTL

Přechod od konvenčního stroje k automatizovanému pracovišti

Virtuální prototypování TS

Osnova cvičení:

Základy výpočtu hydraulických TS

Výstředníkový lis

Přímý pohon

Výpočet rámu MKP

Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětu VSZ a prohloubí základy tvářecích strojů.

Studijní materiály:

Výrobní stroje I a III. - Tvářecí stroje: Maňas

Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša

Výrobní stroje : Houša, Rudolf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HO:A-152a
Krannich T.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
místnost HO:A-152a
Krannich T.
13:15–15:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769006.html