Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

TOEFL

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04TOEFL Z 4 4C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková zkouška, která umožňuje studentům prokázat jazykové schopnosti při žádosti o studium na zahraničních školách. Kurz je určen studentům, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce. Kurz zlepší jazykové dovednosti s ohledem na charakter zkoušky, seznámí studenty s formální stránkou zkoušky, a poskytne strategie pro vykonání testu. Tento předmět je ohodnocen 4 kredity, což předpokládá 3 hodiny domácí přípravy týdně.

Následné vykonání zkoušky TOEFL minimálně na 100 bodů (úroveň B2) do konce letního zkouškového období je podmínkou pro udělení zápočtu. Zkouška není součástí kurzu a je zpoplatněna částkou 240 USD. Je možno ji vykonat v testovacích centrech v Praze a Ostravě. Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na http://www.ets.org/toefl. V době letního zkouškového období je k dispozici řada termínů. Platnost zkoušky je 2 roky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04TOEFL

Požadavky:

Podmínky přihlášení (stačí splnit kteroukoliv z podmínek):

- více než 80 bodů z rozřazovacího testu (na informační schůzce nebo kontaktuje garanta)

- absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT

- certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2

Osnova přednášek:

1.TOEFL základní informace. Skórování. Americké univerzity. Hodnocení diagnostického testu.

2.Podpůrné dovednosti. Poznámky. Parafrázování. Shrnování. Slovíčka. Výslovnost.

3.Gramatika.

4.Tvorba dovedností. Strategie pro čtení. Typy otázek. Porozumění z kontextu.

Spojitost myšlenek.

5.Porozumění detailům. Rozpoznání parafrází. Dedukování. Dělání závěrů.

6.Shrnování. Grafy. Poslechové strategie. Typy úloh. Porozumění přirozené

řeči.

7.Spojovací obraty. Identifikace tématu. Porozumění detailům.

8.Dedukování a dělání závěrů při poslechu. Mluvení - nezávislé a integrované úlohy.

Výslovnost. Závěry.

9.Nezávislé mluvní úlohy. Integrované mluvní úlohy.

10.Integrované úlohy ? poslech a mluvení. Strategie pro psaní. Koheze.

11.Příprava psaní. Závěry. Analýza esejí.

12.Organizace efektivní odpovědi. Parafrázování. Shrnování. Integrace pasáží.

Odpovědi na integrované úlohy.

13.Zpětná vazba. Sebehodnocení. Progress test. Analýza skóre jako základu pro

TOEFL-IBT test.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

Osnovu cvičení naleznete na:

http//:jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/TOEFL

Cíle studia:

Cílem kurzu, který je vyučován v časové dotaci 2x2 hodiny týdně, je jednosemestrální příprava studenta na tuto zkoušku.

Studijní materiály:

a) povinná literatura:

Jolene Gear and Robert Gear: Cambridge Preparation for the TOEFL? Test, 4th edition, CUP

b)doporučená literatura:

The Official Guide to the TOEFL ? Test with a CD-ROM, Fourth Edition, McGraw-Hill, 2012.

Michael McCarthy and Felicity O'Dell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.

Martin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999.

Edward D. Johnson: The Handbook of Good English, Washington Square Press Reference, 1991.

Poznámka:

Vykonání zkoušky TOEFL minimálně na 100 bodů (úroveň B2) do konce letního zkouškového období je podmínkou pro udělení zápočtu.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04TOEFL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2766806.html