Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOPPV KZ 2 2P česky
Přednášející:
Markéta Žáková, Přemysl Kučera (gar.)
Cvičící:
Přemysl Kučera (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

V předmětu bude studentům představen prodejní proces s akcentem na konstruktivní komunikaci, typologii chování a teorii potřeb. V oblasti vedení lidí bude výuka zaměřena na základní styly vedení, manažerské nástroje a efektivní plánování.

Požadavky:

Úspěšné zvládnutí závěrečného testu (tematické okruhy odpovídají osnově přednášek).

Osnova přednášek:

1.Role prodejce jako konzultanta

2.Komunikační dovednosti, formy komunikace, nonverbální komunikace

3.Dotazování, typy otázek, konstruktivní komunikace

4.Typologie chování - využití v kontaktu se zákazníkem a v pracovním kolektivu

5.Asertivita, asertivní techniky

6.Potřeby a jejich uspokojování

7.Sebeprezentace, sebeprezentační strategie

8.Fáze prodejního procesu - první kontakt, analýza, argumentace, rozhodování

9.Zvládání námitek, reklamace, komunikace via e-mail, via telefon

10.Manipulující a agresivní klient

11.Přijímání nového zaměstnance, přijímací pohovor, zaškolení

12.Styly vedení zaměstnanců. Motivace. Autorita a kolegialita

13.Manažerské nástroje, zpětná vazba. Stanovení cíle (SMART metoda)

14.Trénink komunikace, trénink vedení lidí

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s rolí prodejce jako konzultanta, s komunikačními a prodejními dovednostmi, objasnit význam znalosti osobnostní typologie a teorie potřeb a také seznámit je s konkrétními situacemi v prodejním procesu. V oblasti vedení lidí je cílem pochopení správného využívání manažerských nástrojů s akcentem na zpětnou vazbu a vyvážení role specialisty a vedoucího pracovníka.

Studijní materiály:

Radcliffe, S., Leadership ? lídrem jednoduše a přirozeně, Grada 2012, 176 s.

Filipová, A., Umění prodávat, Grada 2006, 184 s.

Gretz, K., Drozdeck, S., Psychologie prodeje, 1992, 312 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-420
Kučera P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2763406.html