Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Subjektivní refrakce I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSUR1 Z,ZK 3 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Základy fyziologické optiky (17PBOZFOA)
Přednášející:
Markéta Žáková (gar.), Přemysl Kučera
Cvičící:
Petr Písařík, Markéta Žáková (gar.), Jakub Král, Přemysl Kučera
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Dále budou následovat testy na binokulární vyvážení, nácvik práce s foropterem a další technikou.

Požadavky:

Zápočet: 80% docházka na přednáškách a úspěšnost v testech v průběhu semestru. V případě nesplnění podmínek pak závěrečný zápočtový test.

80% docházka na cvičení, splnění všech 7mi protokolů, závěrečná praktická refrakce.

Zkouška: Ústní forma, zkoušený zodpoví 3 otázky

Osnova přednášek:

1. Optotypy, vyšetřovací vzdálenost, anamnéza, observace, symptomy, refrakční karta, postup vyšetření

2. Vyšetřovací obruba, vertex distance, pupilární distance, obruba vs. foropter, visus, pravidla monokulární refrakce

3. Zjištění a postup měření hypermetropie, nejlepší sféra, zamlžení

4. Zjištění a postup měření myopie, nejlepší sféra

5. Jacksonův cylindr - určení osy astigmatismu, určení síly astigmatismu

6. Alternativní metody měření astigmatismu

7. Kontrola sféry, jemné sférické dokorigování, červenozelený monokulární test

8. Akomodační vyvážení (Humphriss)

9. Základy refrakce na blízko a střední vzdálenost

10. Blízký bod akomodace, akomodační šíře

11. Stanovení oční dominance, testy na oční dominanci

12. Kontrola na nekonečno, test tolerance, zápis hodnot

13. Kazuistiky

14. Shrnutí učiva, opakování

Osnova cvičení:

1. Anamnéza, observace, symptomy, představení optotypů

2. Vyšetřovací obruba, pupilární distance, vertex distance, vyšetřovací vzdálenost, refrakční karta, visus

3. Zjištění a měření hypermetropie, zamlžení, nejlepší sféra

4. Zjištění a měření myopie, nejlepší sféra

5. Práce s Jacksonovým cylindrem, určení osy a síly astigmatismu

6. Vyšetření astigmatismu - zamlžovací metoda

7. Kontrola sféry, jemné sférické dokorigování, ČZ test monokulární

8. Humphrissova metoda akomodačního vyvážení

9. Vyšetření refrakce na blízko a střední vzdálenost

10. Blízký bod akomodace, akomodační šíře

11. Testy na oční dominanci

12. Základy práce s foropterem

13. Kontrola na nekonečno, toleranční test, zápis hodnot

14. Opakování

Protokoly:

1.visus naturalis na světelném,projekčním a LCD optotypu - zápis zlomkový a desetinný

2.naměření nejlepší sféry metodou zamlžení a bez zamlžení

3.měření astigmatismu zamlžovací metodou a pomocí testu astigmatické růžice

4.měření astigmatismu pomocí metody zkříženého Jacksonova cylindru a bodového testu

5.porovnání výsledků objektivní refrakce na autorefraktometru a subjektivního měření refrakce

6.objektivní refrakce-skiaskopie

7.porovnání objektivní refrakce -skiaskopie vs.autorefraktometr

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce I. má přinést studentům přehled základních subjektivních refrakčních vyšetření a jejich zvládnutí v praxi optometristy. Cílem je osvojení principů a postupů při stanovování subjektivní monokulární refrakce a nacvičení základního vyšetření praktickým tréninkem.

Studijní materiály:

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006; 1694 s.

Dieze, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008, 320 s.

Baštecký, R., Praktická brýlová optika, R+H Optik, 1997, 51 s.

Polášek, J. a kol., Sborník oční optiky, Praha, 1975, 408 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-420
Kučera P.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:B-232
Král J.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Král J.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
Čt
místnost KL:B-232
Kučera P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Kučera P.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2763106.html