Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systém managementu jakosti v laboratoři

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLSJL Z 1 1P+1S česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo (gar.)
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Anna Erfányuková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem řízení jakosti v laboratořích. Předmět studenty seznamuje s různými přístupy řízení jakosti, dále se zaměřuje na pojmy akreditace a certifikace. Pojmy a podmínky jsou vysvětlovány jak v kontextu legislativním, tak v kontextu praktického zavádění. Součástí předmětu je dále metrologie u laboratorních přístrojů a řízení kvality v laboratořích.

Požadavky:

1. Aktivní účast na cvičeních.

2. 80% docházka (max. 1 absence).

3. Zápočtový test - student musí získat min. 10 bodů z 20.

Osnova přednášek:

1. Pojem jakost, historie řízení jakosti, hlavní principy jakosti. Řízení jakosti, právní rámec řízení jakosti, tuzemský a zahraniční přístup.

2. Management jakosti, přehled metod používaných v managementu jakosti, vybrané metody používané v managementu jakosti v laboratoři

3. Metrologie v řízení jakosti. Specifika metrologie v systému řízení jakosti v laboratoři

4. Pojmy akreditace, certifikace, SAK, NASKL

5. Jakost z pohledu laboratoře a nejčastější chyby v laboratořích

Osnova cvičení:

1. Praktické cvičení - základní podmínky zajištění jakosti v laboratoři, minimální personální a technické vybavení

2.raktické cvičení - metody řízení kvality a rizik (Ishikawa diagram, six sigma, FMEA, FTA), určení možných rizik v laboratoři, jejich prevence a řešení

3. Praktické cvičení - zajištění metrologické jakosti v laboratoři a s tím spojená dokumentace, prevence chyb měření, podmínky měření, ISO 15189.

4. Praktické cvičení - podklady pro akreditaci laboratoře, nutná potřebná dokumentace, příručka jakosti v laboratoři

5. Analýza případové studie týkající se jakosti a chyb v laboratořích, souhrn probírané látky

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu je student schopen navrhnout, implementovat či měnit systém řízení jakosti v dané laboratoři. Student se v rámci předmětu naučí pracovat s pojmy jako jsou kalibrace, ověření či zařazovaní laboratorních měřidel. Dále se student orientuje v problematice akreditace a certifikace v laboratořích.

Studijní materiály:

1. ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.

2. ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality - Požadavky.

3. Spojená akreditační komise: Národní akreditační standardy v nemocnicích.

4. Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-334
Kamenský V.
Erfányuková A.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:B-330
Kneppo P.
Kamenský V.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2746806.html