Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Klinická imunologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLKIM Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Základy imunologie a imunochemie (17PBLZII)
Přednášející:
Jiří Hrdý (gar.)
Cvičící:
Jiří Hrdý (gar.), Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:

Požadavky zápočtu:

Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

Požadavky zkoušky:

Splnění testu minimálně na 50 % z možného počtu bodů. V případě nesplnění bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

1. přednáška - Úvodní přednáška. Základní imunologická terminologie, aktivní imunizace

2. přednáška - Základní vyšetřovací metody v imunologii

3. přednáška - Imunopatologické reakce I. a II. typu

4. přednáška - Imunopatologické reakce III. a IV. typu

5. přednáška ? Zánět, protinádorová imunita, transplantace, diskuze

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1. Analýza výsledků laboratorního imunologického vyšetření, význam pro klinickou diagnostiku, nejvýznamnější změny charakteristické pro určité klinické stavy a choroby

2.- 4. Vyšetřovací metody v klinické imunologii (sérologické, buněčné) - principy, stanovení interpretace, použití

5. Algoritmy vyšetření - orientační imunologické vyšetření, metody první volby,

6. Speciální imunologické vyšetření

7. Průtoková cytometrie - imunofenotypizace bunek

8. Základy imunohematologie - vyšetřovací metody

9. Krevní transfúze - potransfúzní reakce a jejich vyšetřování

10. Imunodiagnostika nádorů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Triton, 4. vyd., 2009

2.Miroslav Ferenčík, Josef Rovenský, Vladimír Maťha, Jaroslav Utěšený: Ilustrovaný slovník imunologie

a alergologie. Galén, Druhé přepracované a doplněné vydání, 2011

Doporučená literatura:

1.Kenneth Murphy: Janeway's Immunobiology (8th ed). Garland Science, 2011

2.Jan Krejsek, Otakar Kopecký: Klinická imunologie. Nucleus HK, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 1.LFUK
Hrdý J.
08:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

LF UK
1.LFUK
místnost 1.LFUK
Hrdý J.
13:00–16:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

LF UK
1.LFUK
místnost 1.LFUK
Hrdý J.
13:00–16:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
LF UK
1.LFUK
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2746206.html