Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydrologický diskuzní seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41HDS ZK 2C česky
Přednášející:
Michal Dohnal (gar.), Jana Votrubová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Diskuzní seminář je určen pro studenty doktorského studia, jejichž téma disertační práce se dotýká hydrologie v měřítku půdního profilu a svahu, podpovrchové hydrologie, transportních procesů v pórovitém prostředí nebo hydrologických toků v systému půda-rostlina-atmosféra. Seminář bude sloužit k prezentaci výzkumné práce, výměně informací a zkušeností, obhajobě vlastních výsledků a jejich diskuzi ve skupině s důrazem na pochopení a kritické zhodnocení použitých postupů. Doplňkově budou organizovány tématické semináře věnované nejvýznamnějším publikacím a aktuálním problémům oboru. Seminář může být také platformou pro navázání spolupráce mezi účastníky a poskytne informace, jak napsat a kontinuálně aktualizovat literární rešerši relevantních témat, nebo jak publikovat v časopisech uvedených v databázi Journal Citation Report.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Brutsaert, Wilfried. Hydrology: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-82479-8.

•Maidment, David R. Handbook of hydrology. New York: McGraw-Hill, 1993. ISBN 0-07-039732-5.

•Hillel, Daniel. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, ©1998. xxvii, 771 s. ISBN 0-12-348525-8.

•Aktuální odborné publikace týkající se tématu výzkumné práce daného studenta.

Doporučená literatura:

•Bowen, I.S., 1926: The ratio of heat losses by conduction and by evaporation from any water surface. Physical Review, 27, pp 779–787.

•Beven K. J. and M. J. Kirkby, 1979: A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrological Sciences Bulletin Vol. 24 (1).

•Craig, H. (1961) Isotopic variations in meteoric waters. Science 133, 1702–1703.

•Hewlett, J.D., Hibbert, A.R. 1967: Factors affecting the response of small watersheds to precipitation in humid areas. In Sopper, W.E. and Lull, H.W., Eds., Forest hydrology, NY, Pergamon Press, 275—290.

•McDonnell, J. J. 1990: A Rationale for Old Water Discharge Through Macropores in a Steep, Humid Catchment, Water Resour. Res., 26(11), 2821–2832, doi:10.1029/WR026i011p02821.

•Monteith J.L. 1981: Evaporation and surface-temperature. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 107: 1–27.

•Penman, H.L. 1948: Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. London A(194), S. 120-145.

•Ragan, R. M., 1967: An experimental investigation of partial area contributions, Berne Symposium, International Association of Science and Hydrology.pp. 241-249.

•Zoch, R.T. On the relation between rainfall and stream flow. Monthly Weather Review 62 (9), 315-322, 1934.

•Beven, Keith. Robert E. Horton’s perceptual model of infiltration processes. Hydrological Processes. 2004, 18(17), 3447–3460. ISSN 1099-1085.

•Aktuální odborné publikace týkající se tématu výzkumné práce jednotlivých studentů

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2744906.html