Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Medicínská terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLMT Z 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje posluchačům v jeho první polovině základní orientaci v anglické dokumentaci použivané při laboratorní praxi a v druhé části zprostředkuje vhled do v praxi používané medicínské terminologie.

Požadavky:

Ta: Znalost základních odborných výrazů a frází z anglické dokumentace - Test (max. 50 bodů)

Tmt: Znalost základních odborných výrazů z medicínské terminologie - Test (max. 50 bodů)

Požadavek na zápočet - Součet výsledků z testů větší než 50 bodů.

=IF (((Ta + Tmt) > 50); „ANO“; „Ne“)

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou.

Osnova cvičení:

Výuka pro obě paralelky bude zahájena ve 2. týdnu, kdy dojde k rozdělení studentů do skupin podle znalosti angličtiny. Ve čtvrtek 25. září žádná výuka není. Všichni zapsaní studenti se dostaví 2. října 2014.

Osnova cvičení:

1. téma - rozdělení studentů podle znalosti anglického jazyka

2. téma - čtení a překlad laboratorního anglického textu

3. téma - čtení a překlad laboratorního anglického textu

4. téma - čtení a překlad laboratorního anglického textu

5. téma - internetové informační zdroje v angličtině

6. téma - základy odborné lékařské terminologie nezbytné pro čtení žádanek

7. téma - zvláštnosti lékařské terminologie, zápočet formou testu

Cíle studia:

Získání základní orientace při čtení písemných materiálů a žádanek ve zdravotnické laboratoři a jejich interpretace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Dastych, M., Červený, L., Najman I.: English for Laboratory Technicians. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007. ISBN 978-80-210-4241-4.

2. Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005.

3. Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

4. Ralbovská, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

5. Cvičné anglické texty, které budou předány na první vyučovací hodině.

Doporučená literatura:

1. Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2743806.html