Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Latex

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMBLTX Z 3 2C anglicky
Přednášející:
Anna Schlenker (gar.)
Cvičící:
Anna Schlenker (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Obecným cílem je seznámit studenty s typografickými pojmy, principy a zásadami. Dále naučit studenty vytvářet dokumenty (bakalářské práce, diplomové práce, články, knihy, postery, apod.), ve kterých jsou informace vyjádřeny jasně a srozumitelně a také přehledně uspořádány. Praktickým cílem je naučit studenty používat systém LATEX při vytváření semestrálních a jiných prací. V rámci cvičení se studenti naučí nejen využívat již existující konstrukce systému LATEX, ale také je upravovat a vytvářet konstrukce nové dle vlastních požadavků.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 50% bodů (tj. 50 bodů ze 100). Na každých cvičeních (vyjma 1. a 14.) je možné získat 4 bodů za aktivitu. Dalších 52 bodů je možné získat za splněný závěrečný úkol prezentovaný na 14. hodině.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvod do LaTeXu a jeho základy

2.Členění dokumentu (titulní stránka, sekce), formátování stránky

3.Sazba matematického textu

4.Prostředí a plovoucí objekty - tabulky

5.Prostředí a plovoucí objekty - obrázky

6.Bibliografie a citace, křížové odkazy, rejstříky, číslování

7.Úprava existujících a tvorba nových příkazů a prostředí

8.Balíčky Latexu (chemie, diagramy, apod.)

9.Tvorba odborných prací

10.Poster

11.Prezentace12.Webové stránky

13.Pokročilý LaTeX (interaktivní dokumenty, aktivní internetové odkazy, vkládání souborů a videa, kvízy)

14.Prezentace zápočtových úloh

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-534
Schlenker A.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. soft. inž. a IT bezpečno.
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2742806.html