Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pozemní stavby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PS01 Z,ZK 7 4P+2C česky
Předmět je náhradou za:
Pozemní stavby 1R (124PSR1)
Pozemní stavby 2R (124PSR2)
Přednášející:
Jiří Pazderka, Petr Hájek (gar.), Ctislav Fiala, Jan Růžička
Cvičící:
Petr Hájek (gar.), Tomáš Dobrovolný, Lenka Ingrišová, Veronika Kačmaříková, Aneta Libecajtová, Diana Mariaková, Michal Nývlt, Tereza Pavlů, Jan Růžička, Petra Schůtová, Běla Stibůrková, Magdaléna Šefflová, Petr Šilhavý, Jaroslav Vychytil, Martina Zapletalová, Michal Ženíšek
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.

Požadavky:

Pro absolventy SPŠ stavebních: základní znalost tvorby technické doukumentace a zakreslování stavebních konstrukcí.

Pro ostatní studenty: zapsání předmětu YZSK_Zakreslování stavebních konstrukcí, vypisovaném v ZS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do KPS + vývoj

2. Požadavky

3. Konstrukční systémy - principy

4. Svislé konstrukce - požadavky a principy

5. Svislé konstrukce - konstrukční řešení

6. Obvodové pláště

7. Překlady a příčky

8. Stropní konstrukce - požadavky a principy, klenby

9. Stropní konstrukce - železobetonové stropy

10. Stropní konstrukce - dřevěné a ocelové stropy

11. Předsazené konstrukce - požadavky a principy

12. Předsazené konstrukce - konstrukční řešení

13. Podlahy a podhledy

14. Schodiště - požadavky a principy

15. Schodiště - konstrukční řešení

16. Základy - požadavky a principy

17. Základy - konstrukční řešení

18. Konstrukce spodní stavby

19. Hydroizolace spodní stavby

20. Krovy

21. Střechy a střešní pláště + klauzura

22. Dilatační spáry

23. Konstrukčn? systémy - komplexní přehled

24. Konstrukční systémy - udržitelná výstavba

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student zvládne základní koncepci návrhu konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Studijní materiály:

! Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006

! Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-03422-4, Praha 2006

? Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014

: Kibert Ch. J.: Sustainable Construction - Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, New Jersey 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2732906.html