Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Physics II.-Seminary

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E023011 Z 2 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky II. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení a minimálně 75 % účasti na seminárním cvičení.

Osnova přednášek:

Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem Seminárního cvičení z Fyziky I je poskytnout studentům hlubší porozumění fyziky formou řešení příkladů.

Studijní materiály:

1. Young, H.D., Freedman, R.A.: Sears and Zemansky' University Physics, 10th edition, Addison-Wesley, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2717306.html