Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Laboratoř měření rádiových systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M37RML Z 5 0P+4L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Kovář (gar.), Tomáš Kořínek, Pavel Puričer, Karel Ulovec
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět s teoretickými závěry podpořenými experimentálně hodnotí systém jako celek. Vychází s teoretických předmětů

zabývajících se dílčími bloky, z předmětů založených na experimentálních zkušenostech testování bloků a posuzuje

výsledky architektonické struktury radiových systémů. Zahrnuje úlohy měření systémů vysokofrekvenční a mikrovlnné

radioelektroniky, optických komunikaci a EMC včetně vlivu přenosu v řetězci: anténa - volný prostor (skutečný)-

anténa.

Požadavky:

Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)

Osnova přednášek:

Předmět má jen laboratoře

Osnova cvičení:

1. Měření generátoru hodinových a harmonických signálů

a. Parametry harmonických a hodinových signálů (kmitočtová stabilita, harmonické zkreslení, postranní

složky, fázový šum, frequency pushing, frequency pulling, jitter, ?)

b. Studium chování syntezátoru kmitočtu (charakteristiky fázového a kmitočtově-fázového detektoru, přenos

otevřené smyčky, ?)

2. Měření mezifrekvenčních zesilovačů a výkonových zesilovačů (dynamický rozsah, řízení zisku, charakteristiky

AGC, saturace, zkreslení, účinnost)

3. Studium metod kmitočtové konverze (směšovací tabulka, směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (IMR),

dynamický rozsah směšovače, ?)

4. Měření subsystémů pro A/D a D/A převod (parametry ADC a DAC, digitalizace mezifrekvenčního signálu a signálu

v základním pásmu, ?)

5. Měření na modulátorech a demodulátorech

a. Kmitočtová doména

b. Časová doména

c. Modulační doména

6. Měření rádiových přijímačů

a. Kmitočtová doména (selektivita, úroveň postranních příjmů, intermodulační odolnost, ?)

b. Parametry v časové doméně a chování přijímače

c. Modulační doména

7. Měření rádiových vysílačů

a. Spektrální analýza (výkonové spektrum, nežádoucí harmonické a neharmonické produkty, vyzařování do

sousedních kanálů, ?)

b. Parametry časové domény a chování vysílače v časové doméně

c. Modulační doména

8. Měření a modelování šíření vln uvnitř budovy pro systémy mobilních spojů

9. Použití proti softwarového nástroje pro návrh bezdrátových spojů a experimentální ověření

10. Testování vlivu antény v reálném prostředí přenosového řetězce TX/RX na jeho vlastnosti

11. Měření systémových parametrů mw pojítka, RFID, tělových identifikačních systémů

12. Měření statistik příjmu bezdrátových optických spojů a jejich sítí ve volném prostoru. Měření systémových

parametrů současných optických vláknových sítí

13. Měření rušivého elektromagnetického vyzařování RF systémů

14. Testování elektromagnetické imunity a stínění RF systémů

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M37RML
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-438
Puričer P.
Kořínek T.

12:45–14:15
Dejvice
Laborator
St
Čt
místnost
Puričer P.
Kořínek T.

14:30–16:00

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2697206.html