Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metoda konečných prvků a její aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2MP KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní matematická formulace metody konečných prvků. Přímá metoda tuhosti pro prutové konstrukce. Odvození matice tuhosti pro základní typy prvků použitím variačních principů. Formulace základních typů elementů (tažený-tlačený prvek, ohýbaný nosník, CST, LST, prostorové prvky). Přirozené souřadnice, bázové funkce a izoparametrická formulace. Numerická integrace. Úvod do dynamiky. Programování MKP.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodou konečných prvků aplikovanou do oblasti mechaniky kontinua a konstrukcí. Teorie je vysvětlena více z inženýrského pohledu, než jako čistě matematicky formulovaná numerická metoda. Základní teorie je vysvětlena spolu s postupy nutnými pro vývoj software za použití vyššího programovacího jazyka (Matlab).

Studijní materiály:

O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, The Finite Element Method: Volume 1 The Basis, 5th Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford. 2000.

K. J. Bathe, Finite Element Procedures, 2nd Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey. 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2683306.html