Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Sociologie a psychologie II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
513SOC2D KZ 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav teorie a dějin architektury
Anotace:

Změna - ať už charakterizovaná jako urbánní, prostorová nebo sociální - je základní charakteristikou města. Přesto je její problematika v dotčených oborech často odsouvána do posledních kapitol učebnic,s jejich soustředěním se na strukturu a uspořádání spíše než na proměnu a dynamiku. Kurz-cvičení se zaměřuje na proměnu a dynamiku, a to především z hlediska jejich iniciačních zdrojů. Pokouší se skloubit problematiku širší společenské změny (především v posledním čtvrtstoletí) s tématikami sociologie města, bydlení a prostorové a architektonické proměny na úrovni praktického zaměření se na konkrétní aktuální dění v jednotlivých pražských čtvrtích. Za charakteristicky kvalitativně nové fenomény v post-socialistickém městě bere, vedle plynulých postupných obměn městských čtvrtí, invazivní nástup administrativních a obchodních center a bytových developerských projektů na pozadí v relativně krátkých časových úsecích střídajících se posunů k suburbanizaci a zpět k reurbanizaci a gentrifikaci.

Požadavky:

Prakticky se kurz-cvičení soustředí na konkrétní interekci s jedním z „vyčkávajících“ indurstriálních areálů (tovární haly v okolí tzv. Pragovky na Kolbenově ulici). Tj. praktická část cvičení bude spočívat v zaměření se na tento areál a přípravě prezentací jednotlivých částí areálu respektive jednotlivých hal jednotlivými skupinami studentů kulminující A) komentovanou prohlídkou těchto hal (Haly E, hal č. 19, 20 a 21) pro veřejnost, B) provedením naší studijní skupiny po ateliérech a studiích věnujících se designu v Hale E (tj. studenty designu), obojí v rámci dne otevřených ateliérů v Hale E (Kolben Open) v sobotu 8. dubna 2017.

Osnova přednášek:

1. Transformace po r. 1989 - instituce a radikální sociální změna, pohled systémové krize a kulturní přístup a implikace pro původní industriální bázi Vysočan; redevelopment, revitalizace nebo gentrifikace? Různé dynamiky rozvoje v současném pražském kontextu.

2. Industriální vysočanská báze po 'transformaci'; předešlé revitalizační a gentrifikační dynamiky v jiných pražských částech (Smíchov, Karlín, Letná, Holešovice, Vršovice)

3. Využívání postindustriálních objektů jako atelierových a výstavních prostorů pro umělce a tzv. 'Culture-led development'; veřejný zájem, racionalita developera a vstupní gentrifikační impuls

4. Kolektivně paměťová, kulturní a sociální identita čtvrti a její proměny; limity nebo šance?

5. Sociologie a psychologie bydlení - měnící se partnerské vztahy a jejich uspořádání a s tím spojené proměny bydlení v perspektivě minulých 25ti let; aktuální procesy reurbanizace.

6. Symbolicko-interakcionistická perspektiva, město jako předmět kulturní sociologie/sociální antropologie, architekturální sociologie a antropologické procházení městem

7. Procesy sociální stratifikace a prostorové segregace v nejméně stratifikované evropské společnosti; gentrifikační procesy; kreativní ekonomika a proměny fungování a role kulturní sféry - postmoderní město a gentrifikace; pokus o komplexnější pohled na Vysočany

8. Post-socialistické období a neo-liberální město? Středoevropské město po r. 1989 - proměny a výzvy městského plánování; od suburbanizace zpět k reurbanizaci, gentrifikace jako starý a nový fenomén ve městě a v post-socialistickém městě.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

S tím, jak přicházíme se sociologickým diskurzem, podejmutí takto zcela konkrétní lokální urbanistické a městsko-prostorové tématiky nám nabízí, z hlediska běžného architektonicko-zakázkového-projektového provozu, kontradiktní perspektivu. Tj. vedle otázky konkrétních projektů a s nimi spojených jednotlivě chápaných problémů k řešení, jde o přistoupení k projektům z pohledu vývoje širšího charakteru a hlubšího kontextu čtvrti jako takové.

Studijní materiály:

doprovodná stránka: https://www.facebook.com/groups/1070257213016720/?fref=ts

Poznámka:
Další informace:
https://www.facebook.com/groups/1070257213016720/?fref=ts
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2675606.html