Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Java Programming

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371530 Z,ZK 5 3P+2C anglicky
Přednášející:
Josef Kokeš (gar.)
Cvičící:
Vladimír Hlaváč, Josef Kokeš (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní pojmy: algoritmus, paralelismus, reentrance. Pojem programu a procesu. Strukturované programování - strukturované příkazy, datové typy. Jazyk Java: struktura programu, program, deklarace procedur a funkcí, parametry (funkcionální), příkazy jazyka, standardní procedury a funkce. Abstraktní datové typy: tabulka, zásobník, fronta, seznam, strom. Binární strom, AVL strom. Abstraktní operace a algoritmy: vyhledávání, třídění, interpolace, iterace, rekurze, backtracking.

Požadavky:

Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.

Osnova přednášek:

Princip činnosti počítače, vnitřní struktura procesoru, paměť, program.

Volání procedur, větvení, cyklus, zásobník.

von Neumann, Harvard, víceprocesorové systémy, RISC.

Programovací jazyky, interpreter, kompilátor, objektový přístup, jazyky 4GL.

Lokální počítačové sítě, principy činnosti, topologie.

Základy jazyka Java, struktura, typy proměnných, zápis konstant.

Záznam, množina, text.

Příkazy, přiřazení, podmíněné příkazy, cykly, case.

Procedury, funkce, volání odkazem a hodnotou.

Standardní funkce jazyka Java (NetBeans.org).

Algoritmy: datové struktury - fronta (FIFO), zásobník (LIFO), kruhová fronta.

Dynamické proměnné - deklarace, přidělení a vracení paměti. Fragmentace, garbage collector.

Záznamy, dynamické datové struktury.

Jednoduchý a zdvojený spojový seznam.

Stromy, binární, B- stromy, AVL strom, rotace.

Hledání, hromada (heap), sentinel, půlení, indexování, hashování, transformace klíče.

Třídění - bubblesort, shakesort, shellsort, insertsort, quicksort, counting sort, bucket sort

(Obsah přednášek podrobněji na www.fs.cvut.cz/cz/U12110/aii).

Osnova cvičení:

Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh

Jednoduchý program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění.

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Tisk z programů v prostředí Java.

Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kokeš, Josef: Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Skriptum ČVUT, 2006

2. Wirth, N.: Algoritmy a struktúry údajov, ALFA, Bratislava 1981.

3. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (standardní VŠ učebnice v USA, vyšla ve 45 vydáních)

4. Wroblewski, Piotr: Algoritmy. Computer Press, Brno, 2004

Poznámka:
Další informace:
java.kokes.cloud user=english pwd=No man is an island
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:A1-207
Kokeš J.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. učebna 207
místnost T4:A1-207
Kokeš J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Poč. učebna 207

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-405b
Kokeš J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. učebna 405b
místnost T4:A1-405b
Kokeš J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Poč. učebna 405b
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2617406.html