Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Geografie dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617GEDS KZ 2 2P+0C+8B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Územní diferenciace dopravního systému. Sociogeografická regionalizace a její vztah k dopravě. Souvislosti sociogegrafické a dopravní regionalizace ČR. Doprava a lokální/regionální rozvoj. Prostorové interakce - teoretický a metodologický rámec. Výzkum mobility - dopravní chování, volba dopravního prostředku a vliv na ?modal-split?. Konkurenceschopnost dopravních módů. Praktické využití dopravně-geografické analýzy v dopravním plánování.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problémy, kterými se zabývá geografie dopravy především ve vazbě na dopravní plánování. Kromě získání teoretických znalostí je součástí kursu rovněž představení základních metod dopravně geografického výzkumu (např. regionalizace, měření dopravní dostupnosti, hodnocení úrovně dopravní obslužnosti, apod.).

Studijní materiály:

Hampl M.: Geografická organizace společnosti v ČR: Transformační procesy a jejich obecný kontext. PřF UK, Praha, 2005.

Marada M., Květoň V., Vondráčková P.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Ed. Geographica, ČGS, Praha, 2010.

Rodrigue J. P., Comtois C., Slack B.: The Geography of Transport Systems. Routledge, London, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2606806.html