Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Česká konverzace B1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VCK1 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Účelem předmětu je porozumět českým textům i mluvenému slovu, doplnit si další gramatické jevy a získat plynulejší ústní projev. Studenti by měli ovládat češtinu na úrovni Evropského rámce B1.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: účast na cvičeních (80%), úspěšný písemný test (minimálně 60%)

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

V prvním semestru budou probrána následující témata:

1. Cestování, prázdniny, kondicionál.

2. Co s volným časem, pozvání, nepravidelné stupňování.

3. Aktuální text z novin, vztažné věty.

4. Výukové video.

5. Odborný text, lokál plurálu.

6. Exkurze do regionu.

7. Psaní emailů, telefonování.

8. Jací jsme a jak vypadáme, instrumentál plurálu.

9. Výukové video.

10. Odborný text, gramatické jevy v odborném textu.

11. Krátké profesní rozhovory.

12. Opakování.

13. Zápočtový test.

14. České vánoce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Rešková I., Pintarová M.: Communicative Czech Intermediate, Praha, 1999, ISBN 80-902180-9-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2592906.html