Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Síťové technologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
FI-ST2 Z 4 0+4
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA exploration 3 a 4. Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavky:

Úspěšné absolvování dvou zápočtových elektronických testů a dvou praktických úloh v rozsahu kurikula CCNA Exploration 3 a CCNA Exploration 4.

Osnova přednášek:

Základní témata: návrh a implementace sítí LAN a VLAN, vytváření a konfigurace Wifi sítí, přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí, konfigurace WAN sítí

Pokročilá témata: konfigurace přepínačů; použití protokolů STP, RSTP a VTP; konfigurace přistupových bodů Wifi; dynamické přidělování adres DHCP; překlady adres NAT a PAT; konfigurace linkových protokolů PPP a Frame Relay; zabezpečení síťových zařízeních; vytváření filtrovacích pravidel ACL; detekce a odstraňování chyb

Osnova cvičení:

1. Návrh LAN sítí, základní konfigurace přepínačů

2. Koncepce přepínačů, konfigurace přepínačů

3. Virtuální sítě LAN (VLAN)

4. Protokol VTP

5. Redundance cest a protokol STP

6. Směrování mezi VLAN sítěmi

7. Zápočtový test a praktická úloha (CCNA3)

8. Koncepce a základní konfigurace Wifi sítí

9. Přehled WAN technologií, protokol PPP

10. Technologie Frame Relay, VPN technologie

11. Síťová bezpečnost, filtrování ACL, překlad adres NAT a PAT, DHCP

12. Analýza, monitorování a odhalování problémů v sítích, IPv6

13. Zápočtový test a praktická úloha (CCNA4), zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout znalosti a dovednosti studentů v oblasti bezpečnosti a přístupových technologií používaných v menších až středně rozsáhlých sítích se zaměřením na problematiku druhé a první vrstvy relačního modelu ISO/OSI v oblasti LAN a WAN sítí. Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN a virtuálních sítí VLAN, konfigurací přepínačů, koncepty a konfiguraci bezdrátových sítí Wifi. V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat NAT a DHCP na směrovačích, komunikaci linkových protokolů PPP a Frame Relay. Studenti budou schopni návrhu a implementace jednoduchých LAN a WAN sítí a zajištění jejich bezpečnosti, jako i schopnosti odstraňovat chyby v síťovém prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

2.ODOM W.: CCNA Official Exam Certification Guide, Cisco Press, San Francisco, 2007. ISBN 978-1587201837.

3. LEWIS, W.: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2008. ISBN 78-1587132070.

4. VACHON B., GRAZIANI R.: Accessing the WAN. CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008. ISBN 978-1587133497.

5. TEARE, D.: Návrh a realizace sítí CISCO, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-251-0022-7.

SPORTAC, M. A.: Směrování v IP sítích, Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-251-0127-4.

Poznámka:

Předmět má blokovou výuku v rámci Netacad akademie. Předmět nemá sobotní výuku.

Další informace:
http://www.netacad.com
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2564806.html