Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Biofotonika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBFT KZ 2 2P česky
Přednášející:
Petr Písařík (gar.), Jan Mikšovský, Jan Remsa
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Přehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky, optiky a biologie. Zaměření na interakci záření s látkou, interakce záření s tkání, základy biologie, fotobiologie, biozobrazování, základní principy laserů a vlastnosti laserového záření, bezpečnost práce s lasery, optické biosenzory, fotodynamická terapie, optická manipulace s buňkami, nanotechnologie pro biofotoniku, biomateriály pro fotoniku.

Požadavky:

Písemka na konci semestru

COVID: Písemka může být nahrazena ústním zkoušením přes MS Teams nebo jinou formou dle aktuální situace

Osnova přednášek:

1.Biofotonika jako vědní obor, jeho vymezení.

2.Interakce záření s látkou I. (duální charakter světla, šíření světla, fotony, koherence, interference, difrakce, vazby v molekulách).

3.Základy laserové techniky (princip činnosti laseru, typy laseru, aplikace laserů ve fotobiologii a v lékařství, bezpečnost práce s lasery).

4.Základy biologie (typy buněk, organizace buněk v tkáni, nádory, typy tkání a jejich funkce).

5.Interakce záření s látkou II. (interakce světlo-molekula, interakce záření s hmotou, interakce záření s tkání, indikace a detekce interakčních mechanismů).

6.Absorpce, emise světla, principy biologické spektroskopie (absorpční, emisní, fluorescenční, Ramanova, Fourierovská infračervená spektroskopie, atd.)

7.Biozobrazování (princip, uspořádání a obecné vlastnosti mikroskopu, principy konkrétních typu mikroskopu -transmisní, rastrovací, fluorescenční, tunelové, na odraz, elektronové,

atd.). Aplikace, sondy.

8.Optické biosenzory (principy, konstrukce, aplikace), fotonásobiče, polovodičové detektory a snímače.

9.Fotodynamická terapie (princip, vymezení aplikací), cytometrie.

10.Interakce záření s látkou III (interakce záření s tkání, regenerace, fototerapie, optická koherentní tomografie), rentgenovská tomografie.

11.Manipulace s buňkami pomocí optického záření, cytometrie.

12.Nanotechnologie pro biofotoniku - bionanofotonika.

13.Biomateriály pro biofotoniku.

14.Shrnutí.

Osnova cvičení:

Předmět v bakalářské etapě nemá praktická cvičení. Po dohodě je možno navštívit praktická cvičení v laboratořích FBMI s magisterskými studenty.

Cíle studia:

Cílem studia je podat přehled o principech a aplikacích v interdisciplinární oblasti spojující poznatky fyziky, optiky a biologie. Ozřejmit principy na kterých pracují moderní zobrazovací, analytické i terapeutické přístroje a senzory. Seznámit posluchače s materiály využitelnými a využívanými v biofotonice. Propojit svět fotoniky s biomedicínskými aplikacemi a naopak využití biomateriálů pro potřeby fotoniky. Jde hlavně o následující oblasti: Biozobrazování, diagnostika, optické diagnostické přístroje, světlem řízené/aktivované terapie, světelné zdroje a detektory.

Studijní materiály:

[1] Paras N. Prasad, Introduction to Biophotonics, Wiley-Interscience, 2003.

[2] Paras N. Prasad, Nanophotonics, Wiley Interscience, 2004.

[3] Biomedical Photonics Handbook, Tuan Vo- Dinh (Editor), Taylor&Francis Group,2003

[4] Časopisy Biophotonics International

[5] Základy fotoniky, svazek 1-4. Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich. Vyd. MATFYZPRESS, 1994, Praha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-420
Písařík P.
Remsa J.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-420
Mikšovský J.
08:00–09:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2550906.html