Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metodologie vědeckého výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOMVV KZ 2 1P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Statistika (17PBOSTA)
Přednášející:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová (gar.)
Cvičící:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod sociologického a psychologického výzkumu, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Obsah přednášek bude směrován k vlastní přípravě ppt prezentací a písemné formy a obsahu projektu a bakalářské práce.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií:

(1) Zpracování všech požadovaných ppt prezentací podle sylabu přednášek.

(2) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového ověření znalostí. Klasifikace zápočtu bude mít písemnou formu, který bude mít 10 otázek z přednášené problematiky, které budou hodnoceny maximálně 10body/otázka.. Minimální počet bodů k získání KZ je 51bodů (E).

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2.Základní charakteristiky a specifika odborného textu.

3.Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu.

4.Zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka.

5.Typografie a typografická pravidla - numerická typografie, matematická sazba.

6.Korektury textů a korekturní značky.

7.Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech, statistické zpracování a interpretace dat.

8.Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy. Korektury a korekturní značky.

9.Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady.

10.Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

11.Animální studie - cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu.

12.Klinické studie - význam, typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie.

13.Jednotlivé fáze a sledování farmaceutických studií.

14.Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podat studentům základní informace o tvorbě vědeckých textů, zpráv a publikací, správné tvorbě bakalářských a diplomových prací, metodách vědecké práce, tvorbě projektů jakož i využívání různých informačních zdrojů.

Studijní materiály:

[1] Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004.

[2] Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004.

[3] Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997.

[4] Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004.

[5] Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na

důkazu. Praha, Grada 2003.

[6] Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[7] Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

[8] Zeiger M.: Essentials of writing biomedical research papers. Mcgraw-Hill, New York, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-220
Písařík P.
Pospíšilová M.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-730
Písařík P.
Pospíšilová M.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-220
Pospíšilová M.
Písařík P.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-730
Pospíšilová M.
Písařík P.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Počítačová učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2550406.html