Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Oftalmologie - patologie, klinika II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOK2 Z,ZK 5 2P+2S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Oftalmologie - patologie, klinika I. (17PBOOK1)
Přednášející:
Šárka Pitrová (gar.)
Cvičící:
Šárka Pitrová (gar.), Martin Fůs, Martin Fůs
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Chorobné stavy sítnice, jejich konzervativní i chirurgické léčení. Vrozené oční vady. Oční onemocnění dětského věku. Traumatologie v oftalmologii. Oko a celková onemocnění. Neurooftalmologie. Nádory.

Požadavky:

Podmínky k udělení zápočtu: aktivní účast na nejméně 80% cvičení a absolvování povinných praktických bloků na klinických pracovištích. Podmínky k udělení zkoušky: zápočet a prokázání znalostí v rámci závěrečného testu.

Osnova přednášek:

V průběhu semestru bude přednesena problematika dle následujících okruhů:

1. Opakování a základní pojmy v oftalmologii

2. Sítnice - fyziologie, oběhové poruchy, věkové změny, záněty, onemocnění makuly

3. Neurooftalmologie - optický nerv, záněty, edém, atrofie, chiasma optického nervu, zornice, nystagmus

4. Oko a celkové choroby 1. část - endokrinní orbitopatie, diabetes a oko

5. Oko a celkové choroby 2. část - AIDS, lymská borelióza, systémové choroby

6. Nádory - extrabulbární a intrabulbární nádory

7. Úrazy oka - penetrující a perforující úrazy oka

8. Dětská oftalmologie - vrozené oční změny, novorozenecké změny, vrozený glaukom a katarakta

9. Self-monitoring, umělá inteligence v oftalmologii

Osnova cvičení:

Cvičení na FBMI ČVUT budou následována absolvováním praktických bloků na klinických pracovištích (Oční oddělení Nemocnice Kladno, Oční klinika 1.LF UK ve FN Praha a Oční oddělení Nemocnice Kolín a Oční klinika JL), kde se studenti seznámí s organizací provozu, přístrojovým vybavením, účastní se vyšetřování pacientů pod vedením oftalmologů a to na obecných i specializovaných očních ambulancích. Dále se účastní provozu u lůžka pacienta i přímo na operačním sále. Získávají tak široký přehled o problematice očních onemocnění a jejich léčby nebo chirurgickém zákroku.

Cíle studia:

Pro práci optometristy je nutné, aby byl seznámen se základními příznaky očních anomalií nebo onemocněními. Proto je v průběhu teoretické i praktické výuky student seznámen s diferenciální diagnostikou nejčastějších i nejzávažnějších očních postižení a jejich typické projevy.

Studijní materiály:

1. KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4711-638

2. VLKOVÁ, Eva, František VLK a Šárka PITROVÁ. Lexikon očního lékařství: výkladový ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2008. ISBN 978-802-3989-069

3. KASCHKE, Michael, Karl-Heinz DONNERHACKE a Michael Stefan RILL. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles and clinical applications. 1., Auflage. Weinheim, Bergstr:Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-352-7410-682

4. HLOŽÁNEK, Martin a Blanka BRŮNOVÁ. Přístrojová technika v oftalmologii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006. ISBN 80-902-1609-9

5. UHER J.: Oftalmologie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie. Avicenum , Praha 1980

6. KOLÍN, J.: Oftalmologie praktického lékaře. Univerzita Karlova , Praha 1994

7. HYCL, Josef. Oftalmologie : minimum pro praxi. Triton , Praha 2006

8. ROZSÍVAL, P. a kol.: Infekce oka. Grada 2003

Studijní materiály a harmonogram: https://drive.google.com/open?id=1wDkyZ7XNKu3ZzqKze2XX1yIhDW_H6asW

Poznámka:
Další informace:
Studijní materiály a harmonogram: https://drive.google.com/open?id=1wDkyZ7XNKu3ZzqKze2XX1yIhDW_H6asW
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-232
Fůs M.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Fůs M.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
St
místnost KL:C-4
Pitrová Š.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C4, Malý sál
místnost KL:B-232
Fůs M.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
místnost KL:B-232
Fůs M.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Lab. optometrie a oční optiky
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2549606.html