Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy didaktiky a pedagogiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPZDP Z,ZK 4 10P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ve výuce se student postupně seznamují s pedagogikou jako vědní disciplínou, učí se chápat základní pedagogické kategorie a jejich vzájemné vztahy. Po absolvování výuky má student porozumět předmětu a metodám obecné a speciální pedagogiky. Rovněž se má naučit vyhledávat a využívat nejnovější poznatky o procesu vzdělávání z domácích i zahraničních zdrojů.

Požadavky:

Zápočet

Vypracování skupinové seminární práce na téma Komunitní centrum. Seminární práce: úvodní stránka; obsah práce; hlavní část: proč jsme si dané téma vybrali, bibliografická citace, vlastní zkušenosti, závěr; přehled literatury. Přípravit si prezentaci práce v Powerpointu.

Zkouška

Ústní formou. Tématické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálním týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia pedagogiky, historie

2. Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, její struktura a místo v systému věd.

3. Základní pedagogická terminologie a její proměny.

4. Pedagogické disciplíny a jejich aktuální otázky.

5. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, základní terminologie, diagnostika, historický vývoj

postojů k postiženým, vývoj péče o postižené

6. Handicap z hlediska individuálního a sociálního vývoje člověka, příčiny postižení; klasifikace

handicapů podle doby vzniku a druhu; výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás,

socializace, integrace, inkluze; komprehenzivní rehabilitace

7. Výchova a vývoj člověka.

8. Výchova a společnost.

9. Český vzdělávací systém v kontextu EU. Aktuální otázky českého vzdělávání.

10. Nové alternativní teeutické přístupy v práci a ve vzdělávání lidí s handicapem

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2521506.html