Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Organizace záchranných prací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPOZP Z,ZK 5 10P+6S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je součástí odborných předmětů a je zaměřený na rozšíření manažerských vědomostí studentů v ochraně obyvatelstva. Cílem předmětu je seznámit studenty s historií poskytování pomoci a organizací záchranných prací s ohledem na příčinu jednotlivých typů katastrof.

Požadavky:

Zpracování seminární práce na zadané téma. Minimálně 80% účast na cvičeních.

Zápočet formou obhájení seminární práce zpracované na zadané téma.

Zkouška písemná:

Písemná práce má 20 otázek ve kterých je z trojice k výběru jedna správná odpověď. Oceněním každé správně vybrané odpovědi jsou 3 body.

Hodnocení:

57–60 A

51-54 B

45-48 C

39-42 D

33-36 E

30 a méně F

TEST DISTANČNÍ FORMOU PROSTŘEDNICTVÍM: forms.office.com

Osnova přednášek:

[1] Systém koordinace a řízení zásahové činnosti jednotlivých složek.

[2] Organizace záchranných prací u přírodních katastrof (povodně, zemětřesení, uragán, sopečná činnost apod.)

[3] Organizace záchranných prací při rozsáhlých požárech a průmyslových haváriích.

[4] Organizace záchranných prací při katastrofách v dopravě.

[5] Organizace záchranných prací při teroristických útocích

Osnova cvičení:

[1] Způsoby ochrany obyvatelstva v Evropě a v USA.

[2] Vývoj záchranných služeb v ČR.

[3] Integrovaný záchranný systém ČR a jeho složky.

[4] Cíl a úkoly IZS. Koncepce rozvoje IZS.

[5] Působnost jednotlivých složek IZS.

[6] Systém koordinace a řízení zásahové činnosti jednotlivých složek.

[7] Linka tísňového volání.

[8] Základní záchranné složky.

[9] Ostatní záchranné složky.

[10] Technologie záchranných prací. Odborná příprava.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s technikou používanou u složek IZS pro řešení mimořádných událostí a krizových situací, jejími možnostmi, včetně dalších podpůrných systémů a činností.

Studijní materiály:

[1] Hruška Z.: Organizace jednotek požární ochrany I., Edice SPBI Spektrum, Ostrava 1998

[2] Poledňák P.: Integrovaný záchranný systém. FŠI ŽU, Žilina 2006 (súbor prednášok)

[3] Poledňák, P.: Manažment záchranných činností. FŠI ŽU, Žilina 2007 (súbor prednášok)

[4] Rucký, E.: Průmyslové lezectví a záchranářství, Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2000

[5] Šafr, G: Integrovaný záchranný systém a řešení krizových situací; FBMI ČVUT, 2013 (studijní opora předmětu)

[7] Šenovský, M: - Adamec, V.: Základy krizového managementu, Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2004

[8] Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Edice SPBI, Ostrava 2005

[9] Legislativní akty jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, prováděcí předpisy k zákonům

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2521406.html