Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPBOS Z,ZK 5 10P+4S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními otázkami bezpečnostní politiky státu, principy zajišťování obrany státu. Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky a mezinárodní organizace, které se podílí na realizaci bezpečnostní politiky z mezinárodního hlediska.

Požadavky:

Zápočet:

*zpracování , přednesení a obhajoba uceleného referátu v rozsahu 1 500 ? 1 800 slov nebo formou prezentace v rozsahu 8 ? 10 minut,

*70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

*splnění dvou testů v průběhu semestru s hodnocením minimálně E; test je tvořena písemnou částí v délce 20 minut o 10 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia; hodnocení testu: A - 10 otázek správně, B -9, C -8, D -7, E - 6 otázek správně

*bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

*přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

*zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

*hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně,

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Základní pojmy z teorie bezpečnosti.

2.Bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století.

3.Globální terorismus ? nejzávažnější bezpečnostní hrozba současnosti.

4.Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

5.Mezinárodní bezpečnost v době studené války.

6.Změny bezpečnostní strategie NATO.

7.Vojenské struktury Evropské unie.

8.Bezpečnostní legislativa České republiky.

9.Bezpečnostní systém České republiky.

10.Ozbrojené síly České republiky a jejich zapojení do mírových operací.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia bezpečnostní politiky státu, obrany státu a jejího zajišťování.

2. týden Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika.

3. týden Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? OSN, OBSE.

4. týden Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? NATO.

5. týden Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? EU.

6. týden Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ? USA, Ruská federace, ČLR.

7. týden Bezpečnostní politika České republiky ? legislativa.

8. týden Bezpečnostní politika České republiky ? bezpečnostní systém.

9. týden Krizové řízení České republiky a ozbrojený sbor.

10. týden Ozbrojené síly České republiky.

Osnova cvičení:

1. týden Dimenze bezpečnosti, vojenské a nevojenské dimenze bezpečnosti.

2. týden Hlavní bezpečnostní hrozby na počátku 21. století.

3. týden Úloha OSN a OBSE při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.

4. týden Vznik a vývoj NATO a jeho současná úloha při zajišťování mezinárodní stability.

5. týden Úloha Evropské unie a vývoj jejich ozbrojených složek.

6. týden Vývoj vztahu USA a Ruské federace/SSSR od 2. SV do současnosti.

7. týden Bezpečnostní hrozby a rizika z pohledu České republiky.

8. týden Výstavba bezpečnostního systému České republiky.

9. týden Vývoj ozbrojených sil České republiky od roku 1992 do současnosti.

10. týden Zapojení České republiky do mezinárodních mírových operací.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními otázkami bezpečnostní politiky státu, principy obrany státu a jejího zajišťování.

Studijní materiály:

[1] Janda, J. a kol.: Bezpečnostní politika České republiky; Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1996

[2] Janošec, J.: Instituce Evropské unie; UO, Brno, 2002

[3] Janošec, J. a kol.: Bílá kniha o obraně ČR; ÚSS VA, Brno, 2003

[4] Janošec, J. a kol.: Bezpečnost a obrana České republiky 2015 ? 2025; MO ČR ? AVIS, Praha, 2005

[5] Janošec, J.: Bezpečnostní systém České republiky; UO, Brno 2006

[6] Janošec, J.: Základy o NATO. Strategická koncepce, vnitřní struktury, systém obranného plánování; UO, Brno, 2003

[7] Eichler, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století; MO ČR ? AVIS, Praha, 2006

[8] Pernica, B.: Ozbrojené síly, branná povinnost a profesionalizace; UO, Brno, 2005

[9] Doporučená literatura:

* Ústava České republiky

* Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

*Obrana a strategie; ÚSS UO, 2001, roč. 1, č. 1, Brno; UO, 2001; dostupný z www.army.cz

*Vojenské rozhledy; Praha, MO ČR ? AVIS, 1991; dostupný z www.army.cz

*Mezinárodní politika; ÚMV Praha; dostupný z www.iir.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2521006.html