Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projektové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818PR KZ 3 2+1 česky
Přednášející:
Ladislav Kučera (gar.)
Cvičící:
Ladislav Kučera (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Projektové řízení je novou kompetencí vysokoškolsky vzdělaného člověka. Stanovuje postupy, standardy pro řízení organizací na bázi týmové práce formou projektů. Konkrétně jde o přípravu, tvorbu, realizaci a vyhodnocení projektů včetně kompletního fundrasingu ve vazbě na strukturální fondy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Projektové řízení - úvod

2. Charakteristické rysy projektu

3. Aspekty projektu

4. Projektové cíle

5. Plánování projektu

6. Životní fáze projektu

7. Vedení projektového týmu

8. Sledování postupu prací na projektu

9. Ukončení a vyhodnocení projektu

10. Komunikace v rámci projektového řízení

11. Podnikatelský plán

12. Uznatelnost nákladů, účetnictví projektu, administrace projektu atd.

13. Strukturální fondy

Osnova cvičení:

1. Projektové řízení - úvod

2. Charakteristické rysy projektu

3. Aspekty projektu

4. Projektové cíle

5. Plánování projektu

6. Životní fáze projektu

7. Vedení projektového týmu

8. Sledování postupu prací na projektu

9. Ukončení a vyhodnocení projektu

10. Komunikace v rámci projektového řízení

11. Podnikatelský plán

12. Uznatelnost nákladů, účetnictví projektu, administrace projektu atd.

13. Strukturální fondy

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost fundraisingu, znalost teorie projektového řízení, znalost tvorby SWOT analýzy.

Schopnosti:

Schopnost realizovat projekt.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Rosenau, M. D., Řízení projektů, Computer Press, Brno, 2003, výtah, ISBN 80-7226-218-1.

Doporučená literatura:

[2] Svozilová, A., Projektový management, Grada Publishing, Praha, 2006, str. 38, ISBN 80-247-1501-5.

Studijní pomůcky:

Učebna vybavená projektorem pro prezentaci v Power Pointu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25050605.html