Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dopravní zbožíznalství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1DZ KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Užitné vlastnosti. Jakost. Zkoušení. Normalizace. Balení. Vlastnosti relevantní pro dopravu. Namáhání. Ochrana zboží a prevence škod na zboží během přepravy. Optimalizace volby a efektivního využívání dopravních prostředků.

Požadavky:

dopravní technologie a deskriptivní konstrukce dopravních prostředků

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí o vlastnostech zboží relevantních pro dopravu zajišťujících efektivní využívání dopravních prostředků a minimalizaci škod na zboží během přepravy, za které ze zákona odpovídá dopravce.

Studijní materiály:

Kavina K.: Zbožíznalství, Praha, ČVUT 2001

Dohoda ADR, č. 14/2007 Sb.m.s.

Dohoda ATP, č. 133/1964 Sb.

Řád RID, č. 19/2007 Sb.m.s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25030905.html