Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1LL KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Petra Skolilová
Cvičící:
Petra Skolilová
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Seznámení se s vývojem osobní i nákladní letecké dopravy. Úvod do základů tarifikace a technologie osobní letecké dopravy. Využívané technologie pro nákladní leteckou dopravu. Rezervační systémy a posádkové systémy ve standardních a low cost společnostech. Nové trendy. IT technologie v LD a další.

Požadavky:

základy logistiky, základy ekonomie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s logistikou letecké osobní a nákladní dopravy, s informačními systémy v logistice letecké dopravy a s harmonizací letecké a železniční dopravy.

Studijní materiály:

Bína, L., Žihla, Z.: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011, ISBN 978-80-7204-707-9.

Bína, L., Šourek, D., Žihla, Z.: Provoz a řízení letecké dopravy I Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, 2004. ISBN 80-86530-17-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25030405.html