Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urbanistická ekonomie a management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UEM ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Přednášky seznamují se základními pojmy urbanistické ekonomie a s nástroji, které má pro řešení ekonomie územního rozvoje státní správa, samospráva a privátní sektor. Seznamuje také s oceňováním nemovitostí a realitním trhem.

Požadavky:

bez návaznosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky je poskytnout posluchačům základní poznatky o urbanistické ekonomii a managementu využitelné při řešení územního rozvoje od regionu po urbanistický detail.

Studijní materiály:

Karel Maier, CSc Vit Řezáč : Ekonomika v území (Urbanistická ekonomika a územní rozvoj), Skripta ČVUT 2006; Karel Maier, Jiří Čtyroký, Jakub Vorel a Daniel Franke: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF, MMR ČR a Česká společnost pro stavební právo, 2008; Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon); Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25023605.html