Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rozvoj, přestavba a regenerace měst

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127RPM ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je orientován na proces přizpůsobování městského prostředí měnícím se potřebám života lidí. Zabývá se metodikou analýz urbanistické struktury, zásadami urbanistické tvorby, možnostmi revitalizace, přestavby a transformace jednotlivých částí měst.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit s problematikou a být schopen aplikace v procesu urbanistické tvorby.

Studijní materiály:

KUČA, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri.

SITTE, C. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF-ARCH, 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25023505.html