Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urbanistická struktura sídel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127USS ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení prostorové a funkční struktury měst, jejich významu ve struktuře osídlení. Věnuje se vztahu měst a krajiny, celkovému obrazu města, urbanistickým hodnotám a koncepci.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit s problematikou a být schopen aplikace v procesu urbanistické tvorby.

Studijní materiály:

KUČA, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri.

HRŮZA, J., Urbanismus světových velkoměst I, II, Praha : ČVUT, 2003, 2007.

Marhold, K.: Urbanistická typologie II., Praha : ČVUT, 1991.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25023105.html