Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144DPM Z 30 24C česky
Přednášející:
Iva Čiháková (gar.)
Cvičící:
Bronislava Rohanová (gar.), Iva Čiháková (gar.), Alexander Grünwald (gar.), Filip Horký (gar.), Karel Kříž (gar.), Jana Nábělková (gar.), Jaroslav Pollert (gar.), Kateřina Slavíčková (gar.), Marcela Synáčková (gar.), Gabriela Šťastná (gar.), Bohumil Šťastný (gar.), Ivana Kabelková, David Stránský
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Diplomová práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

Požadavky:

ukončeno studium

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

zpracování diplomové práce

Cíle studia:

zpracování diplomové práce

Studijní materiály:

Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25007705.html