Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144DIS Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Konzultace ke zpracování diplomové práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

konzultace ke zpracování diplomové práce

Cíle studia:

konzultace ke zpracování diplomové práce

Studijní materiály:

Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24968405.html