Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Thin walled and composite structures

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134WCS Z 2 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů ze základy problematiky boulení stěn a za studena tvarovaných profilů. Předmět prohlubuje znalosti v oblasti ocelobetonových spřažených konstrukcích a specifických problémech trubkových konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Stabilita stěn, nosníky třídy 4.

Tenkostěnné za studena tvarované profily.

Spřažené ocelobetonové spojité nosníky, ocelobetonové sloupy.

Trubkové konstrukce - výpočetní odlišnosti, konstrukční řešení.

Stabilita prutů a prutových soustav.

Osnova cvičení:

Nosník se stojinou 4.třídy.

Tlačený prut za studena tvarovaného průřezu C.

Ocelobetonová stropnice nepodepřená při betonáži.

Posouzení styčníku příhradového trubkového nosníku.

Určení vzpěrných délek prutové konstrukce s využitím stabilitního řešení.

Cíle studia:

Schopnost aplikace znalostí v oblasti navrhování ocelových tenkostěnných a ocelobetonových konstrukcí.

Studijní materiály:

Studnička: Ocelové konstrukce 10: Tenkostěnné profily, ČVUT 2002.

Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012.

Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008.

Nethercot: Composite Constructions, Spoon Press ? Taylor and Francis, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24964005.html