Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bakalářská práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12BPPI2 Z 10 0+10 česky
Prerekvizita:
Bakalářská práce 1 (12BPPI1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Předmět se týká problematiky zadaného tématu bakalářské práce. Její obhajoba je součástí uzavření bakalářského studia. Zadání práce je odsouhlaseno vedoucím katedry a je podepsáno děkanem. Student provádí rešerši dle časopisecké, internetové a eventuálně knižní literatury, zadané vedoucím práce, obsažené v oficiálním zadání BP a dále samostatně vyhledané studentem. Student dále provádí s vedoucím práce dohodnutou činnost, a to na základě sestudované a doporučené literatury. Práce je oponována jedním, často interním oponentem. Práce je obvykle psána anglicky. Kontaktní hodiny s vedoucím práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Student musí odevzdat text školiteli s dostatečným časovým předstihem před termínem odevzdání práce.

Požadavky:

obhájená ročníková práce

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24908505.html