Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzikální základy vlastností materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2FZ KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Na základě vnitřní struktury a povahy vazeb je vyloženo pružné chování materiálu a jeho maximální pevnost. Idealizovaný model je rozvíjen přidáním různých typů poruch, působícího zatížení a prostředí k výkladu rozhodujících porušovacích mechanismů - úrovni reálné pevnosti podmíněné vnitřními defekty, křehkému i tvárnému lomu, únavě i tečení. Způsoby porušování jsou diskutovány jako výzva, na kterou technika odpovídá designem moderních materiálů.

Požadavky:

základní znalost materiálů a mechaniky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s mikrostrukturním a vazebným výkladem vlastností a forem poškození materiálů. Na základě osvojené látky bude posluchač schopen posoudit, jaké způsoby poškození lze očekávat při daných provozních podmínkách inženýrského díla, identifikovat kritická místa.

Studijní materiály:

Ashby, M. F., and D. R. H. Jones. Engineering Materials, An Introduction to their Properties and Applications. 2nd ed. Butterworth Heinemann.

Poznámka:

5.5.2016: změna z 2. na 1.ročník, 3.sem. na 2.sem. (Z na L)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24880205.html