Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Krajinná ekologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2KE KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Kristýna Neubergová
Cvičící:
Kristýna Neubergová
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Historický vývoj krajiny, zahrad a městské zeleně. Vymezení pojmu krajina. Krajina a základní principy. Krajinné plošky a koridory, jejich vznik a změny, krajinná matrice. Pohyb živočichů a rostlin krajinou. Role člověka ve vývoji krajiny. Vlivy antropogenní činnosti na krajinu. Krajina jako dynamický systém. Krajinné plánování. Metody hodnocení krajiny. Využití fraktální geometrie při hodnocení krajiny. Obnova a stabilizace krajiny.

Požadavky:

základy ekologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní seznámení s krajinnou ekologií, pochopení základních principů a vztahů mezi jednotlivými krajinnými složkami. Pochopení role dopravy v krajině.

Studijní materiály:

Forman, R. T. T., Godron, M.: Krajinná ekologie. Academia, 1993

Löw, J., Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce, 2003

Sklenička, P.: Základy krajinného plánování. Nakladatelství Skleničková, Praha, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24878805.html