Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Angličtina (odbor.jaz. stav. 1)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XDA7 Z 0 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby jednotlivých oborů studovaných na fakultě. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoz komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení.

Úroveň dle ERR: B2

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

prohloubit znalosti v oblasti odborné slovní zásoby jednotlivých oborů studovaných na fakultě

Studijní materiály:

S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, R. Nivenová: English for Civil Engineering, ČVUT v Praze, 2007.

Poznámka:

Angličtina (odbor.jaz. stav. 1)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24873605.html