Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Moderní metody ve zdravotním inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144MMZV KZ 4 3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Návrhu trasy vedení stokové sítě, výškové řešení. Výklad výpočtu programem SWMM. Používání programu SiteFlow. Citlivostní analýza. Návrh vodvodní sítě v programu Epanet 2, výpočet ustáleného a kvaziustáleného proudění ve vodovodní sítiv programu EPANET. Návrh a výpočet vodvodní sítě v programu ODULA.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

Návrhu trasy vedení stokové sítě, výškové řešení. Výklad výpočtu programem SWMM. Používání programu SiteFlow. Citlivostní analýza. Návrh vodvodní sítě v programu Epanet 2, výpočet ustáleného a kvaziustáleného proudění ve vodovodní sítiv programu EPANET. Návrh a výpočet vodvodní sítě v programu ODULA.

Cíle studia:

Praktické seznámení studentů s moderními metodami výpočtu stokových a vodovodních sítí a programy používanými pro kreslení.

Studijní materiály:

Manuál SWMM - 2 díly; Nypl V, Synáčková M.: Zdravotně inženýrské stavby 30 - Stokování (skripta); Lewis A. Rossman: Epanet 2 - User manual; Odula - manuál programového prostředku

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24873505.html