Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie grafů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128TGS Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu.

Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, přiřazovací úloha, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost používat graf jako vyjadřovací prostředek k modelování reálných situací, schopnost řešit základní grafové úlohy.

Studijní materiály:

Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24871705.html