Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Čistota vody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YCVO Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky. Nádrže. Monitoring jakosti vod. Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR. Ochrana před znečištěním.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky - základní procesy, samočištění, kyslíkový režim. Nádrže - stratifikace, koloběh látek, eutrofizace, acidifikace. Monitoring jakosti vod - fyzikálně-chemický monitoring a principy měřicích metod, biomonitoring. Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR. Ochrana vod před znečištěním - legislativa EU a ČR.

Osnova cvičení:

Míchání a transport znečištění ve vodních tocích. Modelování samočištění.

Cíle studia:

Seznámit se se znečištěním vod (zdroji, působením, transportem a transformací) a s principy ochrany vod.

Studijní materiály:

[1] Synáčková M.: Čistota vod. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996. [2] Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999. 3] Laws, E.: Aquatic Pollution: An Introductory Text. Wiley 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24870305.html