Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hydraulika vodních toků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YHYT Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Ustálené proudění vody v otevřených korytech, vyjádření odporů proudění, rozdělení rychlostí, posouzení odolnosti koryta. Nerovnoměrné proudění, místní ztráty, tvary hladiny. Určení průtoku ze známého průběhu hladiny, dělení proudu. Výtok pod hradící konstrukcí. Přepad vody, měrné přelivy, jezové přelivy, široká koruna, boční a šachtový přeliv. Stupeň ve dně. Vznik vodního skoku, druhy a charakteristiky vodního skoku, tlumení kinetické energie, hydraulické řešení podjezí. Křížení vodního toku s komunikací, řešení proudění mosty a propustky.

Požadavky:

Musí být uzevřen předmět: 141HYA

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Být schopen aplikace znalostí pro proudění v otevřených korytech a objekty na toku.

Studijní materiály:

Havlík V., Marešová I.: Hydraulika 10, 20, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001

Masiar E., Kamenský J.: Hydraulika pre stavebných inžinierov I, II, Alfa, Bratislava, 1985, 1989

Chanson H.: The Hydraulics of Open Channel Flow, Hodder Headline Group, London, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24869905.html