Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémy CAD: AutoCad 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XCA1 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Hana Kopřivová (gar.), David Kolouch, Kateřina Sojková, Jiří Souček
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky.

Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Požadavky:

Základní práce s počítačem.

Osnova přednášek:

1.CAD systémy ve stavebnictví. Hardware, software. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze AutoCADu.Úvod do práce s programem AutoCAD. Načtení a uložení souboru, prohlížení hotových souborů. Ukázky vzorových prací. ZOOM.

2.Půdorys koupelny. Meze výkresu, jednotky, souřadný systém, krok, rastr. Příkazy pro kreslení. Editace i pomocí uzlů.

3.Dodělání koupelny, zařizovací předměty. Další příkazy pro kreslení a editace. Uchopení objektů, polární trasování, trasování uchopení objektů. Relativní souřadný systém.

4.Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar, šrafování.

5.Kótování, kótování oken a dveří.

6.Bloky, atributy, vytváření a používání knihoven. Severka.

7.Kladení výřezů na papír, výkresový prostor. Různé velikosti papíru, různá měřítka výkresu na jediný papír, kóty ve stejné velikosti pro různá měřítka. Text, popisy místností.

8.Tabulka místností, razítko. Šablona - v ní kótovací styly, bloky, použité hladiny, použité šrafy a typy čar, severka, razítko, tabulka místností.

9.Příprava pro tisk. Formát výkresů, role. Plotry. Formát DWF. Prohlížeče DWF, publikování na webu. Soubory PLT, PDF. Rastrový formát JPG.Podmínky pro získání certifikátu.

10.Dokončení. Izolace, měřítko typu čáry pro tisk. Superhatch - grafické šrafování.

11.Semestrální práce:

-Půdorys domu nebo bytu. Minimálně 3 místnosti.

-Kóty, kóty oken a dveří. Šrafování. Ve zvláštních hladinách.

-Výkres č.1 : měřítko 1:50, razítko.

-Výkres č. 2 : měřítko 1:100 a detail, např. 1:20. Tabulka místností, součet ploch. Kóty stejné výšky v obou výřezech různého měřítka. Razítko.

-Velikost papíru volit podle potřeby, aby celý půdorys byl na papíře.

-Pro zápočet soubor DWG, vícelistový soubor DWF z obou rozvržení (výkres č. 1 a výkres č. 2), soubor JPG z výkresu č. 2 (okno, přizpůsobit do plochy, centrovat).

-Pro získání certifikátu soubor JPG, DWF. Program AutoCAD 2016 CZ -2D dokumentace.

12.Dokončení seminárních prací.

13.Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě - na USB nebo mailem . Zapsání zápočtu.

Osnova cvičení:

1.CAD systémy ve stavebnictví. Hardware, software. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze AutoCADu.Úvod do práce s programem AutoCAD. Načtení a uložení souboru, prohlížení hotových souborů. Ukázky vzorových prací. ZOOM.

2.Půdorys koupelny. Meze výkresu, jednotky, souřadný systém, krok, rastr. Příkazy pro kreslení. Editace i pomocí uzlů.

3.Dodělání koupelny, zařizovací předměty. Další příkazy pro kreslení a editace. Uchopení objektů, polární trasování, trasování uchopení objektů. Relativní souřadný systém.

4.Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar, šrafování.

5.Kótování, kótování oken a dveří.

6.Bloky, atributy, vytváření a používání knihoven. Severka.

7.Kladení výřezů na papír, výkresový prostor. Různé velikosti papíru, různá měřítka výkresu na jediný papír, kóty ve stejné velikosti pro různá měřítka. Text, popisy místností.

8.Tabulka místností, razítko. Šablona - v ní kótovací styly, bloky, použité hladiny, použité šrafy a typy čar, severka, razítko, tabulka místností.

9.Příprava pro tisk. Formát výkresů, role. Plotry. Formát DWF. Prohlížeče DWF, publikování na webu. Soubory PLT, PDF. Rastrový formát JPG.Podmínky pro získání certifikátu.

10.Dokončení. Izolace, měřítko typu čáry pro tisk. Superhatch - grafické šrafování.

11.Semestrální práce:

-Půdorys domu nebo bytu. Minimálně 3 místnosti.

-Kóty, kóty oken a dveří. Šrafování. Ve zvláštních hladinách.

-Výkres č.1 : měřítko 1:50, razítko.

-Výkres č. 2 : měřítko 1:100 a detail, např. 1:20. Tabulka místností, součet ploch. Kóty stejné výšky v obou výřezech různého měřítka. Razítko.

-Velikost papíru volit podle potřeby, aby celý půdorys byl na papíře.

-Pro zápočet soubor DWG, vícelistový soubor DWF z obou rozvržení (výkres č. 1 a výkres č. 2), soubor JPG z výkresu č. 2 (okno, přizpůsobit do plochy, centrovat).

-Pro získání certifikátu soubor JPG, DWF. Program AutoCAD 2016 CZ -2D dokumentace.

12.Dokončení seminárních prací.

13.Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě - na USB nebo mailem . Zapsání zápočtu.

Cíle studia:

Student zvládne software AutoCAD ve 2D, naučí se ho používat ve svém oboru

Studijní materiály:

[1]Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=27
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Út
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
St
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Út
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
St
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24868605.html