Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urbanistický projekt 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127URP3 KZ 3 3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Na několika typech úloh teoretického i praktického zaměření jsou posluchači vedeni k hlubšímu pochopení podstaty vzniku, existence a fungování historických typů sídel (měst a vesnic) i novějších urbánních úkazů (suburbanizace, urban sprawl). Možnosti jejich současných i budoucích forem a provozů jsou prověřovány jednoduchými studiemi. Důraz je kladen na fenomén globalizace a jeho dopad na podobu sídel a krajiny.

Požadavky:

bez návaznosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Důraz je kladen na zobecnění problematiky, přesah ke konceptnímu samostatnému myšlení, rozvíjení invence a schopnosti extrapolace jevů, také na vyjadřovací schopnosti verbální a grafické.

Studijní materiály:

Jiří Hrůza - Teorie města, Christian Norberg-Schulz - Genius loci (Odeon 1994), Kevin Lynch - Obraz města (BOVA POLYGON, Praha 2004), Camillo Sitte - Stavba měst podle uměleckých zásad (ABF, ARCH - 1995), Miroslav Baše - Sídla a stavby na venkově (skripta vydavatelství ČVUT 2006), Karel Marhold - Sídla , urbanistická typologie II (skripta vydavatelství ČVUT), Karel Kuča - Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Libri, 1. - 7. díl), Jiří Hrůza - Charty moderního urbanismu (AUÚP ČR, MMR ČR, AGORA - 2002), Jiří Hrůza, Josef Zajíc - Vývoj urbanismu I (starověk, antika, středověk, renesance, baroko, Jiří Hrůza, Josef Zajíc - Vývoj urbanismu II (19. a 20. století) - skripta vydavatelství ČVUT, Jan Gehl, Lars Gemzoe - Nové městské prostory ( ERA - 2002), John Rennie Short - Lidská sídla, velká geografická encyklopedie světa (NDOP 1994)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24860705.html