Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy somatologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPZS Z,ZK 3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je především ukázat souvislosti jednotlivých anatomických částí a jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že obor biomedicínské inženýrství je velmi interdisciplinární, bude v rámci předmětu využívána i technika, aby byla vidět přímá souvislost získaných poznatků z anatomie (zejména topografické) a fyziologie s výstupy jednotlivých typů techniky. Předmět klade důraz na to, aby seznámil studenta se základy anatomie a s elementárními principy fyziologických pochodů lidského těla. Jedná se o přehled základních údajů nutných pro další studium a vyžadovaných pro složení státní závěrečné zkoušky. Podstata předmětu spočívá v obeznámení studentů s funkční morfologií orgánů a jejich klinickým významem.

Požadavky:

Zkouška:

Pro připuštění ke zkoušce je nutné splnit povinnou 80% docházku a odevzdání seminární práce na dané téma, které bude studentovi přiděleno. Seminární práce musí být odevzdána v určeném termínu.

Písemné prokázání získaných znalostí testem, 75% úspěšnost. Počet otázek 40. Za každou stoprocentně zodpovězenou otázku získá student 2 body.

Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům. Viz harmonogram přednášek.

Bodové hodnocení:

Počet bodů 80 - 77 = A

Počet bodů 76 - 73 = B

Počet bodů 72 - 69 = C

Počet bodů 68 - 65 = D

Počet bodů 64 - 60 = E

Počet bodů 59 a méně F

Při sporném počtu bodů z písemného testu může vyučující rozhodnout o ústním přezkoušení.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní

Písemné prokázání získaných znalostí testem, 75% úspěšnost. Počet otázek 40. Za každou stoprocentně zodpovězenou otázku získá student 2 body.

Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům. Viz harmonogram přednášek.

Bodové hodnocení:

Počet bodů 80 - 77 = A

Počet bodů 76 - 73 = B

Počet bodů 72 - 69 = C

Počet bodů 68 - 65 = D

Počet bodů 64 - 60 = E

Počet bodů 59 a méně F

Při sporném počtu bodů z písemného testu může vyučující rozhodnout o ústním přezkoušení.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. týden: Základy buněčné fyziologie. Buněčné organely. Proteosyntéza na buněčné úrovni. Buněčný pohyb. Kmenové buňky.

2. týden: Funkční morfologie tkání, obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kostí. Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky. Aplikace morfologie pohybového systému v klinických oborech.

3. týden: Fyziologie pohybového systému. Kloubní mechanika. Propriocepce. Funkční motorické systémy skupiny.

4. týden: Princip stavby GIT a dýchacího systému. Projekce orgánů břišní a hrudní dutiny. Anatomie GIT a RS v klinické aplikaci: žlučové cesty, ileocékální krajina, mechanika dýchání.

5. týden: Principy funkce GIT a funkce dýchacího systému. Fyziologie jater a slinivky břišní. Trávení a vstřebávání. Přenos kyslíku krví. Vitamíny. Racionální strava.

6. týden: Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny - klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení.

7. týden: Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, proncipy ekg. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování.

8. týden: Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) - morfologická struktura a fyziologické aplikace. Dynamika močových cest a močového měchýře. Fyziologické těhotenství a mechanika porodu. Základní embryologické pojmy.

9. týden: Řídící systémy (imunitní, endokrinní a nervový) - obecná morfologie, morfologické základy neurověd (obecná neuroanatomie). Glie.

10. týden: Akční a klidový potenciál. Míšní a hlavový nerv.Reflex, reflexní oblouk. Míšní segment. Přehled míšní reflexologie.

11. týden: Neuroanatomie míchy, mozkového kmene, mozečku, mezimozku. Neurokrinie. Chemické a morfologické dráhy CNS. Fyziologie RF, funkční anatomie mozečku.

12. týden: Morfologie koncového mozku. Korová projekce motoriky, senzitivity, zraku a sluchu. Anatomie emocí a paměti. Neurologické a psychiatrické aplikace morfologických znalostí CNS.

13. týden: Oko - stavba a funkce.

14. týden: Ucho a statokinetické ústrojí - stavba a funkce.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních poznatků v anatomii a fyziologii lidského těla.

Studijní materiály:

[1]Dylevský, I.. Funkční anatomie, Grada, 2009

[2]Dylevský, I.: Základy funkční anatomie člověka. Manus, 2008

[3]Trojan, S,: Lékařský fyziologie, Grada, 2008

[4]Mourek, J.:Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Grada, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2485206.html