Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Estetika a sociologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105ESSO Z 3 2P+1C česky
Přednášející:
Monika Dobiášová (gar.), Tomáš Koblížek (gar.)
Cvičící:
Monika Dobiášová (gar.), Tomáš Koblížek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách budu vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje odstup vůči tradiční estetice Immanuela Kanta (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia). Toto tvrzení bude dokumentováno jak na teoretických textech moderní teorie umění, tak na konkrétních uměleckých projektech (v oblasti malířství, sochařství, street-artu, filmu, videa, konceptuálního umění, performance a hudby). Průběžně budu přihlížet k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určité komunity.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

?Artaud, A.: Divadlo a krutost; Kruté divadlo (První manifest), in: Divadlo a jeho dvojenec, přel. J. Kopecký a L. Šerý, Praha 1994.

?Benjamin, W.: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Výbor z díla, I, přel. M. Ritter, Praha 2009, str. 299 až 326.

?Ejzenštejn, S.: Organičnost a patos v kompozici filmu Křižník Poťomkin, in: Kamerou, tužkou i perem, Praha 1961.

?Fried, M.: Art and Objecthood, in: Artforum, 5, 1967, str. 12 až 23 (dostupné česky in: Pospiszyl [1998], originál - on-line).

?Greenberg, C, Modernist Painting [1960], in: Art & Literature, 4, 1965, str. 193 až 201 (česky in: Pospiszyl [1998]).

?Krauss, R.: Sculpture in the Expanded Field, in: October, 8, 1979, str. 30 až 44 (dostupné on-line).

?Kofroň, P.: Pomocná škola hudební, in: Tón ne! Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby, Brno 1998.

?Danto, A. C.: Svět uměním, in: Aluze, 2009, 1, str. 66 až 74.

Poznámka:

Estetika a sociologie

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-215

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:A-334

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
Čt
místnost TH:B-978

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-879

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B879
místnost TH:B-879

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B879
místnost TH:B-879

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B879
místnost TH:B-879

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B879

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24849505.html