Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Krajina a sídla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127KRS Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou krajiny, krajinného rázu, jeho ochrany, vztahem výstavby, sídel a krajiny a otázkami ochrany přírody. Dalším tématickým okruhem je přírodní prostředí města, městská zeleň a její ochrana z hlediska architekta.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit s problematikou vztahu sídel a krajiny.

Studijní materiály:

KUPKA, J., Zeleň v historii města. Praha : ČVUT, 2006.

VOREL, I. - BUKÁČEK, R. - MATĚJKA, P. - CULEK, M., SKLENIČKA, P.: Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, Praha 2004.

Principy a pravidla územního plánování (http://www.uur.cz)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24840305.html