Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Sociální a ekonomická infrastr. sídel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127SEIS ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení. Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá přehled o sociální a ekonomické infrastruktuře sídel

Studijní materiály:

[1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , [2] Vyhláška č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci , [3] www.uur.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24840005.html