Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technika územního plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127TUP Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Studenti se teoreticky i prakticky seznamují s problematikou techniky územního plánování jako souhrnu pracovních postupů a metod, pomocí nichž jsou vytvářeny jednotlivé výstupy ÚP v souladu s právními normami a zadáním.

Požadavky:

návaznost není požadovaná

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hluboké znalosti procesu pořizování a zpracování územního plánu.

Studijní materiály:

Zákon č.183/2006 Sb., (stavební zákon);

Vyhláška MMR č.500/2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24839905.html