Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Monitoring ve zdravotním inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144MZI Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Účel měření a monitoringu, Monitoring srážek, Monitoring průtoků v kanalizaci a v tocích, Monitoring ekolog. stavu vodních toků, Monitoring kvality a hydromorfologického stavu recipientu, Biomonitoring, Aktuální podmínky sledování kvality pitné vody, Sledování tlakových poměrů ve vodovodní síti, Měření a regulace v lázeňských a komunálních provozech, Legislativa pro sledování kvality koup. a láz. vod, Monitoring kvality koup. a bazénových vod.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Účel měření a monitoringu, Monitoring srážek, Monitoring průtoků v kanalizaci a v tocích, Monitoring ekolog. stavu vodních toků, Monitoring kvality a hydromorfologického stavu recipientu, Biomonitoring, Aktuální podmínky sledování kvality pitné vody, Sledování tlakových poměrů ve vodovodní síti, Měření a regulace v lázeňských a komunálních provozech, Legislativa pro sledování kvality koup. a láz. vod, Monitoring kvality koup. a bazénových vod

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Seznámit posluchače s moderními způsoby měření a monitoringu procesů v jímání, úpravě a zásobování vodou, v odvádění a čištění odpadních vod, v recipientech, u lázeňských vod, v koupalištích a v bazénénových vodách.

Studijní materiály:

Krejčí a kol.(2002): Odvodnění urbanizovaných území, NOEL 2000; Grunwald a kol.: Vodárenství, ČKAIT, 1998; zák.č.274/2001 Sb. v aktuálním znění; Vyhláška 428/2001 Sb. v aktuálním znění; Šťastný (2003): Stavba a provoz bazénů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24839505.html